BİOLOGİYA 7

İpucu
Mövzu: Elm sahələri Düzgün cavab variantını seçin:
  • 1 Orqanizmin və onun orqanlarının daxili quruluşunu öyrənən elm ... anatomiyadır fiziologiyadır
  • 2 Orqanizmlərin müxtəlifliyi və təsnifatı ilə məşğul olan elm ... adlanır. mikologiya sistematika
  • 3 ... sözünün yunan dilindən tərcüməsi “bitki” deməkdir. Zoologiya Botanika
  • 4 Orqanizmlərin həyat fəaliyyətini öyrənən elm sahəsi ... fiziologiyadır morfologiyadır
  • 5 Biologiyanın heyvanlar aləmini öyrənən elm sahəsi ... adlanır. zoologiya botanika