BİOLOGİYA 7

İpucu
Mövzu: Birhüceyrəli yaşıl yosunlar Düzgün cavab variantını seçin:
  • 1 Yosunlarda ... orqanlar olur orqanları olmur
  • 2 Yosunun hüceyrəsi bakteriya hüceyrəsindən formalaşmış nüvənin ... ilə fərqlənir. olması olmaması
  • 3 ... birhüceyrəli yosunlara aiddir. Xlorella Amöb
  • 4 Xlamidomonadada işıq qıcığını qəbul edən ... qamçılardır qırmızı “gözcükdür”
  • 5 Yaşıl yosun hüceyrələrində xlorofil ... yerləşir. xromatoforda xloroplastlarda