AXTARIŞ


“” axtarış nəticələri

Azərbaycan coğrafiyası-1

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Azərbaycanın çayları, mənbə, mənsəb, tranzit çay, çayın uzunluğu, yerli çay, Kür, Araz, Arpaçay, Qanıx, Viləşçay, Lənkərançay, Xəzər dənizi

Azərbaycan coğrafiyası-2

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Azərbaycanın dağları, dağ silsiləsi, tektonik zona, dağın hündürlüyü, Bazardüzü, Şahdağ, Babadağ, Böyük Qafqaz silsiləsi, Qarabağ silsiləsi, Kiçik Qafqaz tektonik qalxması

Azərbaycan coğrafiyası-3

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Quzey, Masazır gölü, Samur çayı, Qızılağac dövlət qoruğu, Xvalın dənizi, axarsız göl, Altay dil ailəsi

Azərbaycan coğrafiyası-4

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Azərbaycanın gölləri, göllərin mənşəyinə görə qruplaşdırılması və coğrafi yerləşməsi, buzlaq mənşəli göllər, tektonik mənşəli göllər, vulkanik mənşəli göllər, Abşeron yarımadası, Taxtakörpü, Göygöl, Tufangöl

Azərbaycan coğrafiyası-5

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Sərhədlərdə yerləşən inzibati rayonlar, ümumi sərhəddin uzunluğu, Balakən rayonu, Xaçmaz rayonu, Oğuz rayonu, Şəki rayonu

Azərbaycan coğrafiyası-6

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Mineral bulaqlar, mineral bulaqların yerləşdiyi inzibati rayonlar, Badamlı, Sirab, Turşsu,Vayxır, İstisu, Xaltan

Azərbaycan coğrafiyası-7

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Qoruqlar, muflon, Eldar şamı, Şahbuz qoruğu, Göygöl qoruğu, Ağgöl qoruğu, Zaqatala qoruğu, Su quşları və göl-bataqlıq kompleksi, Qayaüstü rəsmlər

Azərbaycan coğrafiyası-8

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Araz çayı, Babadağ, Culfa inzibati rayonu, Çingiz Mustafayev zirvəsi, Daşkəsən rayonu, Eldar şamı, Əlicançay, Füzuli rayonu, Goranboy rayonu

Azərbaycan coğrafiyası-9

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Böyük Qafqaz vilayəti, Qobustan və İlisu qoruqları, mülayim-isti iqlim tipi, Gülümdostu və Dübrar zirvələri, meşə landşaftı, Şahdağ-Xızı, Sudur və Yan silsilə relyef formaları

Azərbaycan coğrafiyası-10

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Günəşin düşmə bucağı, saat qurşaqları, coğrafi koordinatlar

Azərbaycan coğrafiyası-11

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Əkinçilik, taxılçılıq, pambıqçılıq, texniki bitkilər, dənli bitkilər, dəmyə

Azərbaycan coğrafiyası-12

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Kənd təsərrüfatı, pambıqçılıq, üzümçülük tütünçülük, çayçılıq, bağçılıq, maldarlıq, qoyunçuluq, baramaçılıq, quşçuluq, tərəvəzçıilik

Azərbaycan coğrafiyası-13

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Su anbarları, Mingəçevir su anbarı, Araz su qovşağı, Şəmkir su anbarı, Yenikənd, Varvara, Sərsəng, Ceyranbatan, Ağstafaçay, Kür çayı, Araz çayı

Azərbaycan coğrafiyası-14

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - travertin, Naftalan, alunit, İES, Bərdə, Şəmkir, Aktau, Beyləqan, Mingəçevir, Quba-Xaçmaz

Azərbaycan coğrafiyası-15

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - İqtisadi-coğrafi rayonlar, sahə, təbii ehtiyatlar, əhali, Zod yatağı, Yanar şist, Filizçay yatağı, Turşsu mineral bulağı

Azərbaycan coğrafiyası-16

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Kür çayının mənbəyinin , Araz çayının uzunluğu , Göygölün yerləşdiyi mütləq hündürülük , Mingəçevir su anbarının sahəsi , Samur-Abşeron kanalının uzunluğu , Azərbaycan əhalisi

Azərbaycan coğrafiyası-17

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Nəqliyyat, baş magistral yollar

Azərbaycan coğrafiyası-18

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Xəzər dənizi, adalar, yarımadalar,Abşeron yarımadası, Kürdili yarımadası, Qaraboğazgöl körfəzi, Türkmənbaçı körfəzi, Manqışlaq körfəzi, Pirallahı adası, Qum adası,liman şəhərlər, Oquçinski adası, Bakı, Aktau, Bektaş

Azərbaycan coğrafiyası-19

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Təbii vilayətlər, iqlim tipləri, landşaft, təbii ehtiyatlar

Azərbaycan coğrafiyası-20

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Sənaye, yanacaq-energetika kompleksi,metallurgiya sənayesi, maşınqayırma kompleksi, kimya sənayesi

Azərbaycan coğrafiyası-21

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Faydalı qazıntılar, neft ytaqları, təbii qaz, daş kömür, qızıl, mis, mərmər, əhəndaşı

Azərbaycan coğrafiyası-22

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Heyvandarlıq, maldarlıq, qoyunçuluq, quşçuluq

Azərbaycan coğrafiyası-23

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Dağlar, çaylar, iqlim, kənd təsərrüfatı

Azərbaycan coğrafiyası-24

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - Külək gülü, şəlakət, küləkli günlər

Azərbaycan tarixi-25

Azərbaycan tarixi - 7-ci sinif - Sasanilər, Ərəb xilafəti, Albaniya, vergilər, torpaq sahibliyi, Şivanşahlar, Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər, Bərdə

Azərbaycan tarixi-26

Azərbaycan tarixi - 8-ci sinif - XIV - XVI əsrin döyüşləri. Çaldıran, Malatya, Əhər, Bağdad, Alaşkerd,I və II Şənbi-Qazan,Şərur, Cabanı

Azərbaycan tarixi-27

Azərbaycan tarixi - 11-ci sinif - Eldəniz, Səfəvi, Hülakü, uc, çao, Muş

Azərbaycan tarixi-28

Azərbaycan tarixi - 11-ci sinif - N.Nərimanov, Sara Xatın, Mehriban Əliyeva,İlham Əliyev, Naxçıvan, Türkmənçay,Zəngəzur, AXC, "Qız qalası" baleti

Azərbaycan tarixi-29

Azərbaycan tarixi - 6-cı sinif, 7-ci sinif, 8-ci sinif - Azıx mağarası, Daş, tunc, dəmir dövrləri, Mustye mədəniyyəti, Atropatena, Albaniya, Sasani, Ərəb, Monqol ağalıqları dövrü. XV-XVI əsrlərdə idarəçilik.

Azərbaycan tarixi-30

Azərbaycan tarixi - 10-cu sinif, 11-ci sinif - Komendat üsulu, ilk neft quyusu, ilk dəmir you, ilk neft kəməri, konka, milli mətbuat, milli teatr, üsyanlar, ilk partiyalar - Müsavat, Difai, Hümmət, İttifaq. Azərbaycan generalları - S.Mehmandarov, Ə. Şıxlinski

Azərbaycan tarixi-31

Azərbaycan tarixi - 9-cu sinif - Qəsri-şirin. XVII əsrin 20-30cu illərində müqavilələr. Peterburq, İstanbul, Nabur, Kirmanşah, Rəşt, Bağdad, Gəncə

Azərbaycan tarixi-32

Azərbaycan tarixi - 7-ci sinif, 8-ci sinif, 11-ci sinif - Ərəb - Xürrəmi döyüşləri. Şirvanşahlar, zimmilər, mövlalar, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti, Azərbaycan Respubliası

Azərbaycan tarixi-33

Azərbaycan tarixi - 7-ci sinif - IX - XI əsrlər. Şirvanşahlar, Sacilər, Salarilər, Rəvadilər, Şəddadilər. Oxşar və fərqli cəhətlər

Azərbaycan tarixi-34

Azərbaycan tarixi - 11-ci sinif - Azərbaycan II dünya müharibəsi dövründə. "Edelveys", "Vilvet" planları. Azərbaycan partizanları - Mixaylo, Armed Mişel və s. Azərbaycanlı döyüşçülər - H.Aslanov, Q.Məmmədov, diviziyalar - 416, 223 və s.

Azərbaycan tarixi-35

Azərbaycan tarixi - 9-cu sinif - Xanlıqların sosial və iqtisadi həyatı. Mahal, vəzir, darğa, maaf, qalabəyi, bəy, sərkərəli, tiyul

Azərbaycan tarixi-36

Azərbaycan tarixi - 6-cı sinif, 7-ci sinif, 8-ci sinif, 9-cu sinif - İlk hökmdarlar - Uzun Həsən, Əbu Sac Divdad, Şah I İsmayıl, şəhərlər - Qəbələ, Şamaxı, Təbriz, Beyləqan, Bərdə, Gəncə

Azərbaycan tarixi-37

Azərbaycan tarixi - 8-ci sinif - Memarlıq abidələri - Qız qalası, Möminə xatun türbəsi və onların xüsusiyyətləri

Azərbaycan tarixi-38

Azərbaycan tarixi - 7-ci sinif, 8-ci sinif - Qədim şəhərlər.Qəzvin, Bərdə, Zəncan, Marağa,Urmiya, Naxçıvan, Təbriz, Ərdəbil, Lənkəran

Azərbaycan tarixi-39

Azərbaycan tarixi - 7-ci sinif, 8-ci sinif, 9-cu sinif - Memarlıq abidələri - Xudafərin körpüsü, Sündü məscidi, Nardaran qalası, Gülüstan qalası və türbəsi, Çıraqqala, Ərk qalası, Göy məscid

Azərbaycan tarixi-40

Azərbaycan tarixi - 11-ci sinif - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tədbirləri. Sosial-iqtisadi, mədəni tədbirlər, dövlət quruculuğu, xarici siyasət, erməni təcavüzünə qarşımübarizə.

Azərbaycan tarixi-41

Azərbaycan tarixi - 9-cu sinif - Xanlıqlar. Gəncə, Urmiya, Qaradağ, Qarabağ, Xoy, Şamaxı, Ərdəbil, Sərab. Tayfalar. Şəqqaqi, Əfşar, Qaradağ, Xançobanı

Azərbaycan tarixi-42

Azərbaycan tarixi - 6-cı sinif, 9-cu sinif - Azərbaycan dövlətləri və hökmdarları. Atropat, Cavanşir, Axsitan, İranzu, Cahanşah, Uzun Həsən, Qara Yusif, Şəmsəddin Eldəniz, Məhəmməd cahan Pəhləvan

Azərbaycan tarixi-43

Azərbaycan tarixi - 6-cı sinif, 7-ci sinif, 8-ci sinif, 9-cu sinif, 10-cu sinif, 11-ci sinif - Dünya ölkələri ilə keçmişdən bu günə əlaqələrimiz. Mesopotamiya, Yunanıstan, Roma,Fransa, Portuqaliya, ABŞ, Gürcüstan, Rusiya, Pakistan, Hindistan, Monqolustan

Azərbaycan tarixi-44

Azərbaycan tarixi - 6-cı sinif, 7-ci sinif - Qədim Albaniyada təbəqələr. Sasanilər dövründə təbəqələr. XV əsr vəzifə ardıcıllığı

Azərbaycan tarixi-45

Azərbaycan tarixi - 9-cu sinif - Səfəvi hökmdarları. I İsmayıl, II İsmayıl, I Təhmasib, II Təhmasib, Sultan Hüseyn, I,II və III Abbas, Səfi, Məhəmməd Xudabəndə

Azərbaycan tarixi-46

Azərbaycan tarixi - 10-cu sinif, 11-ci sinif - Yeni və ən yeni dövr memarlığı, 1. Bakı hava limanı, H.Z. Tağıyevin müsəlman qız məktəbinin binası, Böyük karvansara, İsmailiyə binası, Dövlət Bayrağı Meydanı, Bakı Kristal Zalı, Azərbaycan Xalça Muzeyi yeni binası

Azərbaycan tarixi-47

Azərbaycan tarixi - 8-ci sinif - Nəsirəddin Tusi, Şeyx Cüneyd məqbərəsi, Çıraqqala, Əbdürrəşid Bakuvi, "Qeysəriyyə" bazarı

Azərbaycan tarixi-48

Azərbaycan tarixi - 11-ci sinif - İsğal olunan rayonlar, Qarabağ, Kəlbəcər, Laçın, faydalı qazıntılar

Azərbaycan tarixi-49

Azərbaycan tarixi - 7-ci sinif, 11-ci sinif - Tarix və Riyaziyyat, illər

Azərbaycan coğrafiyası-50

Azərbaycan coğrafiyası - 8-ci sinif - İqtisadi-coğrafi mövqe (İCM), "Böyük İpək yolu" , "Xaltan" mineral bulağı , Zəylik alunit yatağı , Volqa-Don kanalı