AXTARIŞ


ELEKTRON DƏRS RESURSLARI

Bu gün informasiya və rabitə texnologiyalarının istifadəsi sahəsində aparıcı istiqamətlərdən biri təlim fəaliyyətində şagirdlər tərəfindən kompüterin effektiv istifadə etməsidir. Bu fəaliyyətin həyata keçirilməsində əsas məsələ təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün imkan yaradan elektron dərs resurslarının seçimidir. Elektron cihazların köməyi ilə istifadə olunan dərs materiallarına elektron dərs resursları deyilir.